Learn Anywhere, Anytime

Anujbhai is the online learning platform in Nepal. Where you can learn Digital Marketing Courses from Beginner to Advanced Level.

ONLINE ACADEMY

Anujbhai is the online learning platform in Nepal. Where you can learn Digital Marketing Courses from Beginner to Advanced Level.

 

SOME OF OUR

POPULAR COURSES

SOME OF OUR

POPULAR COURSES

Digital Entrepreneurship Blueprint

अब तपाई पनि आफ्नो समय र इन्टरनेटको सुविधालाई आर्थिक आम्दानीसंग जोड्ने प्रयाश गर्नुहोस् । उपयुक्त शीप सिक्नको लागि Digital Entrepreneurship Blueprint कोर्ष गरेर अघि बढ्नुहोस् ।

Days
Hours
Minutes
Seconds

Rs.15,000 (Limited Time!) 😲
Rs. 3,500 ONLY!

AFFILIATE MARKETING ELITE COURSE

एफिलेट मार्केटिङ के हो र कसरी गर्न सकिन्छ ? यो निःशुल्क कोर्ष मा हेर्नुहोस् ।

Rs.2,500 (FREE) 😲
FREE!

AM SECRETS

एफिलेट मार्केटिङलाई बेशिक तहदेखि एड्भान्स तहसम्म गहिराई मा बुझ्नको लागि यो कोर्ष लिन सक्नुहुनेछ ।

Rs.10,000 (63% OFF) 😲
Rs. 2499 ONLY!

FACEBOOK MARKETING ELITE COURSE

Get the basic knowledge about Faceboook marketing for beginners in the field of digital.

Rs.2,500 (FREE) 😲
FREE!

ULTIMATE FACEBOOK MARKETING

Facebook Marketing step-by step training from beginner  to advanced level.

Rs.10,000 (63% OFF) 😲
Rs. 3700 ONLY!

CAMTASIA VIDEO EDITING TRAINING

Learn video Editingskills from beginner to advanced level with Camtasia

Rs.5,900 (45% OFF) 😲
Rs. 2700 ONLY!

ULTIMATE FACEBOOK MARKETING

Facebook Marketing step-by step training from beginner  to advanced level.

Rs.10,000 (63% OFF) 😲
Rs. 3700 ONLY!

KINE MASTER VIDEO EDITING TRAINING

Learn video Editing skills from beginner to advanced level with Kine Master Application.

Rs.3,999 (37% OFF) 😲
Rs. 1500 ONLY!

CAMTASIA VIDEO EDITING TRAINING

Learn video Editingskills from beginner to advanced level with Camtasia

Rs.5,900 (45% OFF) 😲
Rs. 2700 ONLY!