Learn Anywhere, Anytime

Anujbhai is the online learning platform in Nepal. Where you can learn Digital Marketing Courses from Beginner to Advanced Level.

ONLINE ACADEMY

Learn Anywhere Anytime

Anujbhai is the online learning platform in Nepal. Where you can learn Digital Marketing Courses from Beginner to Advanced Level.

 

SOME OF OUR

POPULAR COURSES

SOME OF OUR

POPULAR COURSES

AFFILIATE MARKETING ELITE COURSE

एफिलेट मार्केटिङ के हो र कसरी गर्न सकिन्छ ? यो निःशुल्क कोर्ष मा हेर्नुहोस् ।

😲 LIMITED TIME ONLY!
OFFER ENDS SOON
100% free
Hr
Min
Sec

Rs.2,500 (FREE) 😲
FREE!

AM SECRETS

एफिलेट मार्केटिङलाई बेशिक तहदेखि एड्भान्स तहसम्म गहिराई मा बुझ्नको लागि यो कोर्ष लिन सक्नुहुनेछ ।

😲 LIMITED TIME ONLY!
OFFER ENDS SOON
63% OFF
Hr
Min
Sec

Rs.10,000 (63% OFF) 😲
Rs. 2499 ONLY!

FACEBOOK MARKETING ELITE COURSE

Get the basic knowledge about Faceboook marketing for beginners in the field of digital.

😲 LIMITED TIME ONLY!
OFFER ENDS SOON
100% free

Rs.2,500 (FREE) 😲
FREE!

ULTIMATE FACEBOOK MARKETING

Facebook Marketing step-by step training from beginner  to advanced level.

😲 LIMITED TIME ONLY!
OFFER ENDS SOON
63% OFF

Rs.10,000 (63% OFF) 😲
Rs. 3700 ONLY!

CAMTASIA VIDEO EDITING TRAINING

Learn video Editingskills from beginner to advanced level with Camtasia

😲 LIMITED TIME ONLY!
OFFER ENDS SOON
45% OFF

Rs.5,900 (45% OFF) 😲
Rs. 2700 ONLY!

ULTIMATE FACEBOOK MARKETING

Facebook Marketing step-by step training from beginner  to advanced level.

😲 LIMITED TIME ONLY!
OFFER ENDS IN :
63% OFF
Hr
Min
Sec

Rs.10,000 (63% OFF) 😲
Rs. 3700 ONLY!

KINE MASTER VIDEO EDITING TRAINING

Learn video Editing skills from beginner to advanced level with Kine Master Application.

😲 LIMITED TIME ONLY!
OFFER ENDS SOON
37% OFF

Rs.3,999 (37% OFF) 😲
Rs. 1500 ONLY!

CAMTASIA VIDEO EDITING TRAINING

Learn video Editingskills from beginner to advanced level with Camtasia

😲 LIMITED TIME ONLY!
OFFER ENDS IN :
45% OFF
Hr
Min
Sec

Rs.5,900 (45% OFF) 😲
Rs. 2700 ONLY!